Certifikát kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Akreditované zdravotnické zařízení – nemocnice, garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ze všech oblastí provozu. V případě akreditace musí nemocnice splňovat velké množství ukazatelů, které mají přímý vliv na bezpečnost pacienta a bezchybnost léčebných procesů. Tyto ukazatele jsou zahrnuty v přesně definovaných akreditačních standardech pro všechny oblasti řízení a poskytování zdravotní péče. Nemocnice musí také prokázat kontinuální zvyšování kvality péče. Akreditace se uděluje na období tří let, poté se musí zdravotnické zařízení znovu o udělení akreditace ucházet.

Certifikát kvality a bezpečí

Certifikát kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb

Klinika Laser Esthetic splnila přísné standardy a dne 18.11.2014 obhájila Certifikát kvality a bezpečí v poskytování zdravotních služeb. Tato významná akreditace je známkou toho, že se mohou pacienti i zaměstnanci cítit v našem zařízení bezpečně, a že dbáme na kvalitu a vysokou odbornost poskytovaných služeb.

Přijďte se k nám nezávazně
poradit na osobní konzultaci
Nebo přímo volejte
+420 739 308 021
+420 221 666 142