MUDr. Jan Říčař

MUDr. Jan Říčař

Dermatolog, laserová terapie, specialista na antiaging

Vzdělání a praxe

  • Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni v roce 2006.
  • Od roku 2006 do roku 2008 pracoval jako sekundární lékař na Dermatovenerologické klinice LF UK a FN v Plzni, od roku 2008 dosud pracuje tamtéž jako odborný asistent. Kromě klinické praxe vyučuje studenty LF UK v Plzni a věnuje se výzkumu a klinickým studiím.
  • V roce 2011 složil atestaci z dermatovenerologie druhého stupně. V roce 2013 složil atestaci z korektivní dermatologie.
  • V současnosti absolvuje postgraduálního vzdělávání LF UK v Plzni se zaměřením na kožní nežádoucí účinky cílené onkologické a biologické léčby.

Odborné stáže a školení

  • Absolvoval výukové a klinické stáže v Zurichu, Salzburku, Mnichově a Bologni. Zúčastnil se řady mezinárodních a českých odborných kongresů. Je držitelem certifikátů pro práci s výkonovými lasery,  radiofrekvenční metody e Two a e Matrix, aplikaci  botulotoxinu Dysportu a Botoxu v estetických indikacích, aplikaci kožních implantátů - výplní, plasmaterapie, trichologie, chemického peelingu a dalších metod korektivní  a estetické dermatologie.
  • V roce 2015 získal a absolvoval Fulbrightovo stipendium (prestižní stipendijní program vlády USA) na výzkum a klinickou praxi na amerických univerzitách: Výzkum a klinická praxe na University of Minnesota. Klinická praxe se zaměřením na trichologii na University of Miami a klinická praxe se zaměřením na dermatochirurgii a estetickou medicínu na Mayo Clinic, Rochester.

MUDr. Jan Říčař

Členství v odborných společnostech

  • Je členem evropské organizace European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) a České dermatovenerologické společnosti (ČDS), Společnosti estetické a laserové medicíny SELM při Lékařské společnosti J.E.Purkyně.Publikuje v předních zahraničních i českých odborných časopisech, přednášel na světových, evropských a českých odborných sjezdech, opakovaně jako „invited speaker“. Vede výuku mediků na LF UK v Plzni.
  • Plynně komunikuje: anglicky, rusky
  • Od roku 2017 je členem lékařského týmu Kliniky Laser Esthetic v Praze.
Darujte omlazení

Certifikát kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb

Klinika Laser Esthetic splnila přísné standardy a dne 18.11.2014 obhájila Certifikát kvality a bezpečí v poskytování zdravotních služeb. Tato významná akreditace je známkou toho, že se mohou pacienti i zaměstnanci cítit v našem zařízení bezpečně, a že dbáme na kvalitu a vysokou odbornost poskytovaných služeb.

Přijďte se k nám nezávazně
poradit na osobní konzultaci
Nebo přímo volejte
+420 739 308 021
+420 221 666 142