MUDr. Martin Weis

MUDr. Martin Weis

Sonodiagnostika, interna

Kvalifikace

 • 2005 specializační atestace v oboru angiologie
 • 2004 stáž duplexní ultrasonografie v oboru angiologie – III. interní klinika VFN, IKEM
 • 1994, 2003 stáž abdominální ultrasonografie II. interní klinika FTN (licence 2003)
 • 1993 atestace 2. stupně z vnitřního lékařství
 • 1989 atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
 • 1985 absolvent Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká gastroenterologická společnost
 • Česká angiologická společnost

Odborná praxe

 • 1985 – 1987 odborný asistent ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí ve Fakultní nemocnici na Bulovce.
 • 1987 – 2001 I. interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice ve funkci lékaře na oddělení akutní medicíny, od 2002 pohotovostní lékař akutního příjmového oddělení a lůžkového oddělení.
 • 1995 – 1996 privátní ambulance ALCA centrum zdraví v Praze 8 ve vedoucí funkci Oddělení vnitřních nemocí a sonodiagnostiky trávicího, cévního a endokrinního systému.
 • Od 2001 spolupráce s Centrem klinické imunolologie (MUDr. Martin Nouza, CSc.), kam dochází pacienti s chronickým únavovým syndromem, chronickými infekcemi, s poruchou imunitního systému, neplodností, alergickými onemocněními a průduškovým astmatem.
 • Od 2004 privátní ambulance v Praze 6 v budově Psychosomatické kliniky s.r.o. Vedle společné péče o psychosomatické pacienty se zaměřuje na diagnostiku a léčbu vnitřních nemocí, na prevenci civilizačních chorob a jejich časté komplikace. S tím úzce související specializace na onemocnění cév-tepen a žil (angiologie).
 • Od 2005 spolupracující specialista v cévní ambulanci Interní kliniky 2. Lékařské fakulty University Karlovy a FN Motol, zde se zabývá předoperačními vyšetřeními pro Kliniky kardirdiovaskulární chirurgie.
 • Od roku 2005 pracuje pro Kliniku Laser Esthetic, kde se specializuje zejména na diagnostická vyšetření před operacemi plastické chirurgie a cévní chirurgie, včetně sonografických vyšetření a komplexních angiologických vyšetření a preventivní medicínu.

Pro diagnostiku je na klinice Laser Esthetic k dispozici specializované laboratorní vyšetření a sonografický přístroj vybavený moderní technologií, umožňující používat sonografické vyšetřovací metody v diferenciální diagnostice onemocnění cévního systému, trávicího traktu, štítné žlázy a krčních struktur, dále prsou a obecně povrchových měkkých tkání (svaly, uzliny apod.).

Duplexní ultrazvuk žil a tepen umožňuje detailní vyšetření končetin, břicha, krku se zaměřením na prevenci rozvoje aterosklerózy tepen u rizikových pacientů.

Zvláštní skupinou je chronická žilní insuficience dolních končetin (varixy) – provádí se vyšetření před operací, včetně echomappingu - což je přesné zakreslení průběhu perforátorů (hlubokých žilních spojek) a cévních defektů.

V rámci prevence a v rámci nadstandardního předoperačního vyšetření provádíme na klinice také vyšetření na tzv. trombofilní stav, tzn. zjištění, zda nehrozí riziko vzniku žilní trombózy a případné plicní embolie.

Certifikát kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb

Klinika Laser Esthetic splnila přísné standardy a dne 18.11.2014 obhájila Certifikát kvality a bezpečí v poskytování zdravotních služeb. Tato významná akreditace je známkou toho, že se mohou pacienti i zaměstnanci cítit v našem zařízení bezpečně, a že dbáme na kvalitu a vysokou odbornost poskytovaných služeb.

Přijďte se k nám nezávazně
poradit na osobní konzultaci
Nebo přímo volejte
+420 739 308 021
+420 221 666 142