MUDr. Milan Bartášek

MUDr. Milan Bartášek

Vedoucí lékař cévní chirurgie

Absolvoval II. Lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Praze v roce 1993. Již za studií na lékařské fakultě se intenzivně věnoval cévní chirurgii a z četných zahraničních stáží zmiňujeme práci na specializovaných klinikách cévní chirurgie v SRN a USA.

Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na chirurgické oddělení nemocnice Příbram, kde složil atestaci I. stupně v roce 1996 z všeobecné chirurgie a atestaci II stupně roku 2002.

Byl členem speciálního laparoskopického operačního týmu a na laparoskopické operace se i nadále specializoval. Jak ve všeobecné chirurgii, tak ve své specializaci - cévní chirurgii.

Od roku 2002 se věnuje neinvazivním operacím křečových žil endovasculárním laserem.

  • V současné době je jedním zmála vybraných lékařů v ČR, který je zaškolen na novou radiofrekvenční metodu odstranění křečových žil metodou VNUS Closure, na kterou se specializuje na soukromé klinice Laser Esthetic
  • Od roku 2005 působí jako ordinář a vedoucí lékař pro cévní chirurgii na soukromé klinice Laser Esthetic
  • Je držitelem licence České lékařské komory pro výkon lékařské praxe v oboru cévní hirurgie a pro výkon odborného garanta v tomto oboru
  • Aktivně publikuje a přednáší u nás i v zahraničí, zejména školí a spolupracuje s dalšími vybranými odborníky při zavádění nové radiofrekvenční metody VNUS Closure v ČR
  • Pravidelně se účastní řady zahraničních sympozií a kongresů.

Je členem odborných společností

  • České chirurgické společnosti - od r. 1993
  • Společnosti kardiovaskulární chirurgie - od r .1998
  • České angiologické společnosti - od r .2000

Certifikát kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb

Klinika Laser Esthetic splnila přísné standardy a dne 18.11.2014 obhájila Certifikát kvality a bezpečí v poskytování zdravotních služeb. Tato významná akreditace je známkou toho, že se mohou pacienti i zaměstnanci cítit v našem zařízení bezpečně, a že dbáme na kvalitu a vysokou odbornost poskytovaných služeb.

Přijďte se k nám nezávazně
poradit na osobní konzultaci
Nebo přímo volejte
+420 739 308 021
+420 221 666 142