MUDr. Simona Bedřichová

MUDr. Simona Bedřichová

Vedoucí lékařka dermatologie a laserové terapie

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v r. 1983. Pracovala jako kožní lékařka lůžkového oddělení II. dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2. Atestaci z dermatovenerologie složila v r. 1987. Již na klinickém pracovišti se od roku 1985 specializovala na laserovou terapii v dermatologii (léčba argonovým laserem).

Od roku 1997, kdy na český medicínský trh pronikly světové firmy zabývající se výrobou laserové technologie, se MUDr. Bedřichová plně věnuje komplexní laserové léčbě a estetické dermatologii.

Absolvovala řadu speciálních školení

První a druhý stupeň školícího systému práce s lasery Společnosti pro využití laserů v medicíně České lékařské společnosti J.E.Purkyně r. 1997, školení Q-MED esthetics a INAMED Aestheics – aplikace kožních implantátů (Collagen a Hyaluronic Acid), školení Beaufour Ipsen International, dermatologické a plasticko-chirurgické aplikace botulotoxinu r. 1999, školení na Mezoterapii r. 2002 a další.

  • Účastní se řady zahraničních stáží, kongresů a workshopů, např. IMCAS-Paris, International Master Course on Ageing Skin.
  • Přednáší a publikuje pro laickou i odbornou veřejnost
  • Je držitelkou licence České lékařské komory jako lektor a odborný garant v lékařské praxi pro obor dermatovenerologie
  • členkou České lékařské společnosti JEP pro využití laserů v medicíně
  • členkou Evropské laserové asociace
  • Statut školitele České lékařské společnosti pro využití laserů v medicíně

Certifikát kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb

Klinika Laser Esthetic splnila přísné standardy a dne 18.11.2014 obhájila Certifikát kvality a bezpečí v poskytování zdravotních služeb. Tato významná akreditace je známkou toho, že se mohou pacienti i zaměstnanci cítit v našem zařízení bezpečně, a že dbáme na kvalitu a vysokou odbornost poskytovaných služeb.

Přijďte se k nám nezávazně
poradit na osobní konzultaci
Nebo přímo volejte
+420 739 308 021
+420 221 666 142