Plastika uší

Změny tvaru a postavení ušních boltců mohu být jak vrozené, tak získané. Vrozené vady jsou nejčastěji charakterizovány velikostními a tvarovými změnami, nebo změnami v postavení ušních boltců. Řešením může být plastika uší neboli otoplastika.

Plastika uší - otoplastika

Změny tvaru a postavení ušních boltců mohu být jak vrozené, tak získané. Vrozené vady jsou nejčastěji charakterizovány velikostními a tvarovými změnami, nebo změnami v postavení ušních boltců. Získané vady nejčastěji vznikají po úrazech nebo chirurgických zákrocích.

Plastika uší se provádí pro odchylky

  • v postavení ušních boltců
  • v jejich velikosti
  • ve tvaru ušních boltců

Pokud se jedná o výraznou odchylku v postavení, velikosti, nebo tvaru ušních boltců, může tím dojít k značné změně výrazu obličeje, a tím velmi často dochází k nevhodným reakcím okolí. Toto bývá zvláště nebezpečné u malých dětí, u kterých mohou tyto negativní reakce vyvolat až psychické poruchy. Proto je vhodné tento problém vyřešit co nejdříve, optimální je doba mezi 5-7 rokem. Pokud přijde rozhodnutí k plastice uší Praha v pozdějším věku, lze samozřejmě operovat kdykoli.

Co vše Vás čeká na konzultaci s odborníkem?

Lékař s Vámi:

  • probere motivaci k danému zákroku
  • zhodnotí celkový zdravotní stav, prodělané nemoci, operace
  • zjišťuje některé dědičné zátěže k danému estetickému problému

Pokud by očekávaný výsledek neodpovídal Vašim představám, ale ani představám lékaře, je od zákroku upuštěno a společně se hledají jiné alternativy. Pokud se vzájemně domluvíte na operačním řešení, bude Vám podrobně objasněn princip zákroku, možná rizika a vysvětleny předoperační pokyny i zásady nutné pro pooperační období.

Operace plastika uší - otoplastika

Operační řez je veden na zadní straně boltce, tudíž výsledná jizva není nijak nápadná. Zákrok se provádí standardně v místním znecitlivění, hospitalizace není nutná, na přání klienta, je možné zákrok provést v ambulantní celkové anestezii (tzv. analgosedaci), zde je vhodná hospitalizace do druhého dne.

Po plastice uší

Rekonvalescence je proces ryze individuální. Závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého klienta, jak dodržuje pooperační pokyny lékaře.

  • Celkový obvaz hlavy je nutný 10 – 14 dní po operaci
  • Stehy jsou zpravidla odstraněny 10. den
  • Asi 11 den po zákroku se klient může zapojit do pracovně-společenského života
  • Veškeré další podrobnosti, které se týkají právě Vašeho estetického problému Vám ochotně sdělí lékař při vstupní konzultaci a vyšetření
Cena plastiky uší

Ukázka výsledků


Máte zájem o plastiku uší? Objednejte se na konzultaci!


Označené* položky jsou povinné.

Certifikát kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb

Klinika Laser Esthetic splnila přísné standardy a dne 18.11.2014 obhájila Certifikát kvality a bezpečí v poskytování zdravotních služeb. Tato významná akreditace je známkou toho, že se mohou pacienti i zaměstnanci cítit v našem zařízení bezpečně, a že dbáme na kvalitu a vysokou odbornost poskytovaných služeb.

Přijďte se k nám nezávazně
poradit na osobní konzultaci
Nebo přímo volejte
+420 739 308 021
+420 221 666 142