MUDr. Jan Říčař, Ph.D

MUDr. Jan Říčař

Dermatolog, laserová terapie, specialista na antiaging

Vzdělání a praxe

 • Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni v roce 2006.
 • Od roku 2006 do roku 2008 pracoval jako sekundární lékař na Dermatovenerologické klinice LF UK a FN v Plzni, od roku 2008 dosud pracuje tamtéž jako odborný asistent. Kromě klinické praxe vyučuje studenty LF UK v Plzni a věnuje se výzkumu a klinickým studiím.
 • V roce 2011 složil atestaci z dermatovenerologie druhého stupně. V roce 2013 složil atestaci z korektivní dermatologie.
 • V současnosti absolvuje postgraduálního vzdělávání LF UK v Plzni se zaměřením na kožní nežádoucí účinky cílené onkologické a biologické léčby.
 • V roce 2018 na LF UK v Plzni zakončil postgraduální studium se zaměřením na kožní nežádoucí účinky cílené onkologické a biologické léčby a získal titul Ph.D.

Odborné stáže a školení

 • Absolvoval výukové a klinické stáže v Zurichu, Salzburku, Mnichově a Bologni. Zúčastnil se řady mezinárodních a českých odborných kongresů. Je držitelem certifikátů pro práci s výkonovými lasery,  radiofrekvenční metody e Two a e Matrix, aplikaci  botulotoxinu Dysportu a Botoxu v estetických indikacích, aplikaci kožních implantátů - výplní, plasmaterapie, trichologie, chemického peelingu a dalších metod korektivní  a estetické dermatologie.
 • V roce 2015 získal a absolvoval Fulbrightovo stipendium (prestižní stipendijní program vlády USA) na výzkum a klinickou praxi na amerických univerzitách: Výzkum a klinická praxe na University of Minnesota. Klinická praxe se zaměřením na trichologii na University of Miami a klinická praxe se zaměřením na dermatochirurgii a estetickou medicínu na Mayo Clinic, Rochester.

MUDr. Jan Říčař

Členství v odborných společnostech

 • Je členem evropské organizace European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) a České dermatovenerologické společnosti (ČDS), Společnosti estetické a laserové medicíny SELM při Lékařské společnosti J.E.Purkyně.Publikuje v předních zahraničních i českých odborných časopisech, přednášel na světových, evropských a českých odborných sjezdech, opakovaně jako „invited speaker“. Vede výuku mediků na LF UK v Plzni.
 • Plynně komunikuje: anglicky, rusky, německy
 • Od roku 2017 je členem lékařského týmu Kliniky Laser Esthetic v Praze.

Více informací MUDr. Jan Říčař,

MUDr. Jan Říčař, Ph.D (Ян Ржичарж, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук)

Дерматология, лазерная терапия, anti-aging специалист

Образование и профессиональная деятельность:

 • В 2006 году окончил медицинский факультет Карлова Университета в г. Пльзень (Чехия).
 • С 2006 по 2008 год работал клиническим ординатором в клинике дерматологии- венерологии факультетской больницы медицинского факультета города Пльзень Карлова университета в Праге (LF UK a FN v Plzni), с 2008 года по настоящее время там же является научным ассистентом. Кроме клинической практики преподает студентам медицинского факультета в Пльзене, а также посвящает время научной деятельности.
 • В 2011 году прошёл аттестацию по дерматовенерологии (второй степени). В 2013 году прошёл аттестацию по коррекционной дерматологии.
 • В настоящее время завершает постуниверситетское образование по направлению «Кожные проявления нежелательного воздействия целенаправленного онкологического и биологического лечения».
 • В 2018 году окончил постуниверситетское образование по вышеупомянутому направлению и получил титул кандидата медицинских наук (Ph.D).

Стажировки и тренинги

 • Прошёл образовательные и клинические стажировки в Цюрихе, Зальцбурге, Мюнхене и Болонье. Принимал участие в международных и чешских научных конгрессах. Является обладателем сертификатов по работе с лазерами, радиочастотными методиками «e Two» и «e Matrix», применением ботулотоксина «Dysport» и «Botox» в эстетических направлениях, применением кожных имплантов для заполнения, плазмотерапии, трихологии, в химическом пилинге и других способах коррекции и методиках эстетической дерматологии.
 • В 2015 году получил стипендию Фулбрайта (престижная стипендиальная программа правительства США) на исследования и клиническую практику в Университете Миннесоты, клиническую практику по направлению трихологии в Университете Майами и клиническую практику по дерматохирургии и эстетической медицине в Mayo Clinic, Рочестер.

Членство в научных обществах:

 • Является членом европейской организации «Европейская академия дерматологии и венерологии» (European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)), а также Чешского дерматовенерологического общества (České dermatovenerologické společnosti (ČDS)), общества эстетической и лазерной медицины (SELM) при медицинском обществе Я.Э.Пуркинье. Публикуется в передовых заграничных и чешских научных журналах, читал лекции на мировых, европейских и чешских съездах специалистов в качестве приглашенного оратора. Обучает студентов медицинского факультета города Пльзень Карлова университета.
 • Владеет английским, русским, немецким языками.
 • С 2017 является членом врачебной команды клиники Laser Esthetic в городе Прага.

Co o nás říkají naše spokojené klientky

Byla jsem na plastické operaci horních víček, klinika Laser Esthetic je moc příjemné zařízení, personál byl vstřícný a pan doktor byl taky moc fajn, bylo vidět, že je profesionál, s výsledkem jsem moc spokojená (po týdnu žádné otoky ani modřiny), stejně tak i s celou péčí.

Michaela N.

Pan doktor mi dělal plastiku nosu, výsledek je skvělý. Pan doktor byl moc milý a se zájmem se mi věnoval, prostředí na klinice Laser Esthetic bylo příjemné a nezanedbali ani pooperační péči - naopak. Veliká spokojenost.

Romana M.

Velmi profesionální a osobní přístup nejen pana MUDr. Krejči, ale celého personálu. Všechny moje otázky byly vždy podrobně a srozumitelně vysvětleny. Velmi kvalitní pooperační péče. Výsledek operace je přesně dle mých představ a očekávání. Jsem velmi spokojená.

Locknah

Byla a jsem velmi spokojená s přístupem a výsledkem operace a péče o mě před i po zákroku. Klinika Laser Esthetic zajišťuje příjemné prostředí, kvalifikovaný personál a byla pro mě správnou volbou. Prsa vypadají přirozeně k mé postavě, lékař mi vše vysvětlil a pomohl mi se dobře rozhodnout. Všem na klinice patří velký dík.

Jana

Musím kliniku doporučit. Byla jsem objednaná jen na konzultaci odstranění znaménka, a odcházela jsem již bez něj. :) Je vidět, že na klinice všechno šlape bez problému, a bez dlouhého čekání. Personál vstřícný a paní doktorka Bedřichová moc milá a ochotná.

Destal

Podstoupila jsem na klinice Laser Esthetic laserovou depilaci několika oblastí (podpaží, nohy, bikiny). S účinky jsem moc spokojená. Stejně tak s milým a ochotným personálem. Opravdu vřele doporučuji!

Anonymní zákaznice

Úžasná klinika, skvělý přístup personálu a hlavně pana MUDr. Miroslava Krejči. Jsem necelé dva měsíce po operaci, jizvy se krásně hojí a já mám pocit, že žiji nový život. Opět se cítím jako žena a zvedá se mi sebevědomí. Po porodech uvažuji i o úpravě povislého bříška. A pokud se rozhodnu, volba je jasná.

Anonymní zákaznice

Certifikát kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb

Klinika Laser Esthetic splnila přísné standardy a obhájila Certifikát kvality a bezpečí v poskytování zdravotních služeb. Tato významná akreditace je známkou toho, že se mohou pacienti i zaměstnanci cítit v našem zařízení bezpečně, a že dbáme na kvalitu a vysokou odbornost poskytovaných služeb.

Přijďte se k nám nezávazně
poradit na osobní konzultaci
Nebo přímo volejte
+420 739 308 021
+420 221 666 142